Współpraca

Drodzy Autorzy!

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydawnictwem i nadsyłane propozycje.

W celu usprawnienia procesu wydawniczego, zamieszczamy najważniejsze informacje, dotyczące nawiązania współpracy autorskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami:

 • Propozycje należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną, na adres: propozycje@wir-wydawnictwo.com, w temacie e-maila prosimy wpisać: nazwisko autora + tytuł publikacji.
 • Nadesłany materiał nie może naruszać praw autorskich innych osób, nie może być wcześniej publikowany w formie papierowej lub elektronicznej.
 • Materiał powinien być przygotowany w jednym z wymienionych formatów: doc, rtf, odt, pdf.
 • Propozycja wydawnicza musi zawierać elementy:
  – krótka informacja (ok. 1800 znaków) o publikacji (założenia merytoryczne, grupa docelowa),
  – informacja o autorze (biogram oraz dane kontaktowe),
  – publikacja (całość lub spis treści i wybrany fragment).
 • Wydawnictwo wysyła e-mail z potwierdzeniem otrzymania propozycji. Jeśli Autor nie otrzymał takiej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Czas potrzebny na rozpatrzenie propozycji wydawniczej to 2 miesiące. Jeśli przed upływem tego terminu wydawnictwo nie skontaktuje się z Autorem, oznacza to, że propozycja została odrzucona.
 • Nadesłane teksty zostają poddane wewnętrznej ocenie merytorycznej. Nie udostępniamy Autorom treści recenzji, nie uzasadniamy decyzji odmownych.
 • Z autorami propozycji wydawniczych przyjętych do druku podpisujemy umowę autorską określającą szczegółowe warunki współpracy.
 • Wydawnictwo nie zwraca nadesłanych materiałów. Nie archiwizujemy nadesłanych propozycji, odrzucone teksty usuwamy.
 • Wydawnictwo rozpatruje propozycje tekstów edukacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych. Nie wydajemy poezji i dramatu.

Drodzy Ilustratorzy!

Jesteśmy otwarci na współpracę z rysownikami/grafikami, którzy mają doświadczenie w ilustracji dziecięcej oraz edukacyjnej. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń (z portfolio) na adres: ilustrator@wir-wydawnictwo.com.

 

Zapraszamy do współpracy!