Warsztaty “Zagrożenie dysleksją i dysleksja w wieku szkolnym” – 2.12.2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach “Zagrożenie dysleksją i dysleksja w wieku szkolnym”,  które odbędą się 2 grudnia 2017 r. w Krakowie. Warsztaty poprowadzi doświadczony specjalista logopeda i pedagog – mgr Agnieszka Bala.

Zapisy:

 Zapisy zostały zakończone.  


Program warsztatów:

I.    Pojęcie dysleksji
Problem diagnostyczny
II.    Zagrożenie dysleksją
Stymulacja dzieci zagrożonych dysleksją – rozwiązania praktyczne
III.    Dysleksja w wieku szkolnym
Terapia dzieci dyslektycznych – zestaw ćwiczeń
Wskazówki do pracy z dzieckiem dyslektycznym w wieku szkolnym
IV.    Dysleksja problem życiowy
Analiza przypadków

Opis warsztatów:

Dysleksja to nie tylko zaburzenie objawiające się w nauce czytania i pisania, to zaburzenie, które stwarza problemy życiowe. O dysleksji pisano już wiele. Wciąż jednak za mało, poświęca się uwagi dzieciom w młodszym wieku, u których można zaobserwować trudności rozwojowe.  Im wcześniej problemy dyslektyczne zostaną wykryte i zdiagnozowane, tym łatwiej jest im przeciwdziałać.

Zagrożenie dysleksją powinno być diagnozowane już w wieku przedszkolnym, dlatego tak ważną rolę odgrywa nauczyciel wychowania przedszkolnego. To on powinien przyglądać się bacznie swoim podopiecznym, analizować przebieg ich rozwoju, kierować na specjalistyczne badania.
„Zagrożenie dysleksją nie jest jedynie mitem i jak się okazało, dotyczy nie tylko niewielkiej grupy dzieci obciążonej czynnikami dziedzicznymi, ale całej populacji współczesnych dzieci uczących się języka mówionego według innych, nowych, ale nieskutecznych strategii”. /J. Cieszyńska, Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, str. 213/

W czasie warsztatu przedstawione zostanie nowe podejście do terminologii i diagnozy dysleksji. Omówione będą zaburzenia rozwoju dziecka charakterystyczne dla zagrożenia dysleksją. Zostaną też szczegółowo scharakteryzowane ćwiczenia stymulujące rozwój dziecka, w taki sposób, by uczestnik mógł stworzyć program terapii dla dziecka zagrożonego dysleksją.

Przedstawione zostaną też ćwiczenia dla dziecka dyslektycznego, które pozwolą dziecku w wieku szkolnym opanować umiejętności edukacyjne.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z celami, zadaniami pracy z dzieckiem zagrożonym dysleksją i dyslektycznym. Będą mogli także:
– dokonać oceny umiejętności rozwojowych dziecka,
– oddziaływać na wszystkie sfery poznawcze,
– kreatywnie dostosować ćwiczenia do każdego dziecka.

Prowadzenie:

abalamgr Agnieszka Bala – Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.

Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju jest logopedą i terapeutą w Gabinecie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Przygotowuje studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek polonistyka z logopedią) Uniwersytetu Pedagogicznego do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi i rozwojowymi. Prowadzi ćwiczenia na kierunku Wczesna interwencja terapeutyczna.

Współautorka podręcznika i ćwiczeń do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną KOCHAM SZKOŁĘ!

Warsztaty dla nauczycieli, logopedów i rodziców

“Zagrożenie dysleksją i dysleksja w wieku szkolnym”

2 grudnia 2017 r. (sobota), godz. 9.00-13.00

Koszt: 200 zł

Promocja dla studentów do 26. roku życia, za okazaniem ważnej legitymacji – koszt udziału 150 zł (prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia ważnej legitymacji studenckiej na adres warsztaty@wir-wydawnictwo.com)

Miejsce: Kraków, ul. Podedworze 20 Zobacz mapkę dojazdu

Dojazd: przystanek „Piaski Nowe”, tramwaje 6, 24, 50; autobusy 164, 174, 204, 244

Dodatkowe informacje: warsztaty@wir-wydawnictwo.com lub pod nr tel. 12 655 11 01

Prosimy o dokonywanie przedpłaty (200 zł) do dnia 29 listopada br..

nr konta: 06 8619 0006 0030 0328 6768 0001
Wydawnictwo WiR Aleksander Jaglarz
ul. Nad Potokiem 10
30-830 Kraków

(w temacie przelewu proszę podać termin szkolenia i nazwisko zgłaszanego uczestnika)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem warsztatów.

Zapisy:

 Zapisy zostały zakończone.