Konfrencja “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4” – Łódź, 1-2.12.2017

W dniach 1-2 grudnia 2017 r. w Łodzi odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4”, organizowana przez Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”. Wydawnictwo WiR będzie obecne na konferencji ze swoim stoiskiem.

Informacje i zapisy na stronie http://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja

Z myślą o uczestnikach, tegoroczna konferencja została znacznie rozbudowana o praktyczną część warsztatową, aby zapewnić biorącym w niej udział logopedom , neurologopedom, pedagogom, psychologom, pediatrom, lekarzom rehabilitacji, lekarzom rodzinnym, fizjoterapeutom, oraz pozostałym specjalistom zajmującym się wczesną interwencją możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków oraz poszerzenia swej wiedzy dzięki pracy z najlepszymi ekspertami. Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wieloaspektową terapią dzieci dotkniętych MPD.

„Diagnoza zakłóceń rozwoju funkcji poznawczych w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym”, „Ewaluacja zaburzeń rozwojowych (przyczyny kliniczne i strategie terapeutyczne”, „Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwojowych”, „Terapia ręki jako element doskonalący koordynację wzrokowo-ruchową”, „Prymarne funkcje oralne i ich predykcja w obszarze kompetencji komunikacyjnych dziecka dystonicznego”, „Możliwości i wyzwania w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością”, „Zaburzenia dysfagiczne w świetle ICF-CY oraz GMFCS i EDACS” – to tylko niektóre z tematów warsztatów i wykładów grudniowej konferencji prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów.

Zakres merytoryczny konferencji obejmie strategie oraz metody terapeutyczne wykorzystywane do stymulacji rozwoju dzieci z różnymi problemami oraz zaburzeniami rozwojowymi, a podczas dwudniowej konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy i wymiany doświadczeń z cenionymi ekspertami – logopedą i twórcą metody krakowskiej – prof. Jagodą Cieszyńską oraz neurologopedą i instruktorem NDT Bobath – Aleksandrą Ładą, międzynarodowymi instruktorami NDT Bobath – Foteini Zografou, Delfini Papazozoglou, Lilianą Klimont, międzynarodowym instruktorem PNF – Moniką Piwnicką, ortotykiem specjalizującym się w analizie chodu i instruktorem NDT Bobath – Eddy Mellaertsem.

Szeroki zakres omawianych obszarów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wieloaspektowość sprawia, iż konferencja cieszy się zainteresowaniem zarówno logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów oraz lekarzy różnych specjalizacji i fizjoterapeutów.

Konferencja składa się z dwóch dni seminaryjnych zawierających blok wykładowy oraz warsztaty:

Pierwszy Dzień Konferencji odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. w godz. 8:00 – 18:45 w „Kolorowym Ośrodku” Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
Drugi Dzień Konferencji odbędzie się w dniu 2 grudnia 2017 r. w godz.08:00 – 18:45 w “Kolorowym Ośrodku” Fundacji Pomocy Dzieciom ,,Kolorowy Świat” w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12

Na każdy z konferencyjnych dni obowiązują odrębne zapisy, limit miejsc i opłaty.

Opłata za udział w jednym dniu konferencji za jedną osobę wynosi 350 zł.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Polski Związek Logopedów, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Organizator:  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

Informacje i zapisy na stronie http://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja