Konferencja w Kaliszu: “Logos w cyfrowej rzeczywistości – o kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci” – 5-6.12.2017

“Logos w cyfrowej rzeczywistości – o kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci” to temat konferencji, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2017 r. w Kaliszu. Organizatorem konferencji jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest refleksja nad rozwojem kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci i młodzieży wychowywanych w kontakcie z cyfryzacją. Podjęte zostaną tematy zagrożeń cywilizacyjnych dla rozwoju dziecka oraz możliwości profilaktyki i terapii w tym zakresie w aspektach neurobiologicznym, językoznawczym, kulturowym i terapeutycznym. Konferencja ma charakter naukowo – szkoleniowy i przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, nauczycieli, logopedów, terapeutów, oraz wszystkich osób zainteresowanych neurobiologią, neurodydaktyką i wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży. Zaproszenie do udziału w Konferencji przyjęli wybitni badacze problemu z Profesorem Manfredem Spitzerem, autorem m.in. Cyfrowej demencji na czele.

Komitet naukowy
Prof. dr hab. Manfred Spitzer
Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz
Prof. UP dr hab. Marta Korendo
Prof. UAM dr hab. Jan Grzesiak
Prof. UAM dr hab. Andrzej Pluta
dr Justyna Leszka
dr Dorota Frątczak
dr Anita Stefańska
dr Ewa Johnsson
dr Agnieszka Gołębiak
dr Wanda Baranowska

Komitet organizacyjny
dr Justyna Leszka
dr Agnieszka Gołębiak
dr Ewa Johnsson
dr Dorota Frątczak
dr Anita Stefańska

Sekretarz konferencji
mgr Agnieszka Gola – Frątczak

 

Plan konferencji

5 grudnia 2017 roku –wtorek

9.00 – 10.00 rejestracja

10.00 – 10.20 uroczyste otwarcie Konferencji

10.20 – 12.20 wykład w sesji plenarnej

Przerwa kawowa

13.00 – 15.00 wykłady w sesji plenarnej

Przerwa obiadowa

15.30 – 18.00  wykłady w sesji plenarnej

18.00 – 18.30 dyskusja

Wykłady w sesji plenarnej poprowadzą Prof. dr hab. Manfred Spitzer, Prof. UP dr  hab. Marta Korendo, Prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, dr Justyna Leszka, dr Wanda Baranowska, mgr Marzena Żylińska

6 grudnia 2017 roku – środa

9.00  –  12.00  I sesja warsztatowa

Przerwa obiadowa

13.00 – 16.00 II sesja  warsztatowa

Uczestnicy wybierają  dwa spośród zaproponowanych warsztatów.

I sesja

Godz. 9.00 – 12.00

II sesja

Godz. 13.00  – 16.00

1. Zdążyć przed szkołą – stymulacja rozwoju językowego, poznawczego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym – dr Justyna Leszka 5. Pokolenie apki … – znaczenie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży oraz podejmowane działania korygujące w tym kierunku  – mgr Marlena Ulrych
2. Cyfrowe motywatory i demotywatory w procesie kształcenia i terapii uczniów z ADHD i ZA- czyli o tym jak wspierając rozwój ucznia pogodzić dwa światy – dr Wanda Baranowska 6. Lejek norymberski czyli jak uniknąć nudy w szkole. Jak neurodydaktyka wpływa na planowanie i prowadzenie zajęć –
mgr Grzegorz Kotłowski
3. Trening umiejętności społecznych jako projekt korygowania zaburzeń/ nieprawidłowości w zachowaniu dzieci i młodzieży – mgr Marlena Ulrych 7. Arteterapia jako sposób oswajania świata. Metody i techniki pracy
z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
– dr Anita Stefańska
4. Homo ludens – dlaczego zabawa jest ważniejsza niż nauka. Techniki nauczania oparte na zabawie – fabularne, fikcyjne przeżywanie świata jako metoda uczenia
mgr Grzegorz Kotłowski
8. Rozwijanie kompetencji językowej dzieci 6cio letnich. Nauka  czytania sylabowego w warunkach klasowo – szkolnych w klasie zerowej. Przykład dobrych praktyk – mgr Ewelina Mikołajczyk

 

Miejsce:

WPA UAM, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz, 5-6.12.2017 r.

Zapisy:

Koszt uczestnictwa 420 zł (uczestnictwo w Konferencji i  Warsztatach, materiały konferencyjne, poczęstunek).

Więcej informacji na stronie Organizatora: https://wpa.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wp-a-glowny/339144-logos-w-cyfrowej-rzeczywistosci

Pobierz kartę zgłoszeniową


Kartę zgłoszeniową należy przesłać pod adres e-mail agola@amu.edu.pl oraz dokonać wpłaty w terminie 7 dni od przesłania karty. O wpisaniu na listę uczestników oraz rezerwacji miejsca w wybranych warsztatach decyduje kolejność wpłat.

INFORMACJI UDZIELA:

Agnieszka Gola-Frątczak
Sekretariat Prodziekanów
UAM WPA w Kaliszu
tel. 61 829 64 41
agola@amu.edu.pl