Afazja pierwotna postępująca – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

Gdy osoba w podeszłym wieku zaczyna mieć problemy z porozumiewaniem się, istotnie obniża się jakość jej życia oraz zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Pogorszenie jakości komunikacji może świadczyć o różnych problemach, w tym o toczącym się procesie neurozwyrodnieniowym. Konsultacja specjalisty może zaowocować diagnozą afazji pierwotnej postępującej. Czym jest to zaburzenie? Jaką rehabilitację warto zastosować?

Zobacz więcej

Aktywizacja osób starszych – dlaczego warto?

Psychologia mówi o tym, że człowiek rozwija się przez całe życie. W dzisiejszych społeczeństwach mamy do czynienia z wyższą średnią wieku niż dawniej, co oznacza, że liczba osób starszych rośnie. Te zmiany demograficzne nie mogą pozostawić nas obojętnymi na potrzeby seniorów i charakterystykę okresu późnej dorosłości. W jaki sposób podnosić jakość życia osób w wieku podeszłym? Dlaczego tak ważne jest, by pozostali aktywni jak najdłużej?

Zobacz więcej

Choroba Alzheimera – objawy i terapia

Mózg z wiekiem starzeje się tak samo jak ciało, co przekłada się na osłabienie jego sprawności. Jednak nie wszystkie objawy są naturalną konsekwencją dojrzewania. Niektóre symptomy mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie – na przykład o otępieniu w przebiegu choroby Alzheimera. Na co w takim razie warto zwrócić uwagę? Jak postępować, gdy nasz bliski usłyszy taką diagnozę?

Zobacz więcej

Rehabilitacja seniorów

Literatura definiuje wiek podeszły jako okres po 65. roku życia. Oczywiście, granica ta jest umowna i została wprowadzona dla lepszego uporządkowania tego, co wiadomo nam o potrzebach osób starszych, specyfice ich funkcjonowania i problemach dla nich typowych. Dzięki temu łatwiej jest na te potrzeby i problemy odpowiadać, a jednym ze sposobów podniesienia jakości życia seniorów jest właściwa rehabilitacja. No właśnie – co to znaczy “właściwa”?

Zobacz więcej