“Trudne sytuacje społeczne” – karty i poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców

„Trudne sytuacje społeczne” to pomoc terapeutyczna wspierająca dorosłych w przygotowaniu dzieci do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Praca z kartami stwarza okazję do pogłębionej refleksji nad pożądanymi sposobami rozwiązywania napotykanych trudności oraz uczy przyjmowania perspektywy innych osób.

Zobacz więcej

Konferencja w Kaliszu: “Logos w cyfrowej rzeczywistości – o kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci” – 5-6.12.2017

“Logos w cyfrowej rzeczywistości – o kompetencji komunikacyjnej, językowej i kulturowej współczesnych dzieci” to temat konferencji, która odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2017 r. w Kaliszu. Organizatorem konferencji jest Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zobacz więcej